Blog

Szwajcaria - V LO Warszawa

 

Wiosną 2015 pojechaliśmy z kolejną grupą uczniów i nauczycieli z V LO z Warszawy do Instytutu Cern w okolicach Genewy, do miejsca gdzie pracuje największa maszyna na świecie - Wielki Zderzacz Hadronów mający kształt okręgu o obwodzie 27 km, umieszczony na głębokości około 100 m pod ziemią na terytorium Szwajcarii i Francji.

Czytaj więcej...

Austria - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

 

Pod koniec maja 2015 roku zorganizowaliśmy kolejny wyjazd studyjny do Austrii. Tym razem naszym klientem został Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Celem wizyty było zapoznanie uczestników z przetwórstwem na poziomie gospodarstwa oraz sprzedażą bezpośrednią, dlatego też miejscami wizyt studyjnych były austriackie gospodarstwa rolne zajmujące się produkcją i sprzedażą swoich wyrobów.

Czytaj więcej...