Wszystko co musisz wiedzieć o ubezpieczeniu od kosztów rezygnacji

Czasy pandemii Covid-19 zdecydowanie utrudniają nam planowanie podróży. Decydując się na rezerwację wycieczki, czy planując wakacje, jak nigdy przedtem nie mamy pewności, czy żadna siła wyższa nie pokrzyżuje nam planów. W końcu kto wie, czy na kilka dni przed wyjazdem nie zachorujemy, lub po kontakcie z zakażonym koronawirusem nie będziemy zmuszeni do odbycia kwarantanny, która będzie pokrywać się z terminem zaplanowanego i opłaconego wcześniej wyjazdu? W takich chwilach niezwykle pomocne jest wykupienie dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji, które pomoże nam odzyskać utracone pieniądze. Dowiedzcie się, dlaczego warto wykupić taką polisę ubezpieczeniową.


Czym są koszty rezygnacji z podróży?

Koszty rezygnacji z podróży to wszystkie opłaty, które ponosisz w związku z decyzją o rezygnacji z wycieczki. Biura podróży organizując imprezy turystyczne, ponoszą pewne koszty przed jej rozpoczęciem, wykupując dla Ciebie bilety lotnicze, czy rezerwując pokoje hotelowe. Dlatego też zgodnie z warunkami uczestnictwa, które są częścią podpisanej przez Ciebie umowy, znajdziesz zapisy o warunkach i kosztach rezygnacji. Wysokość tych kosztów często związana jest terminem Twojej rezygnacji – im bliżej wycieczki, tym wyższy koszt ponosi biuro na poczet Twojej rezerwacji. W przypadku konieczności rezygnacji z wycieczki z ważnych przyczyn możesz odzyskać potrącone przez biuro koszty, wymaga to jednak wykupienia dodatkowej polisy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.


Jakie są rodzaje takiego ubezpieczenia?

Do wyboru masz trzy warianty ubezpieczenia od kosztów rezygnacji:
- od rezygnacji z podróży – które umożliwia odzyskanie potrąconych kosztów w związku z rezygnacją z wycieczki przed jej rozpoczęciem
- od rezygnacji lub przerwania podróży – które poza odzyskaniem kosztów przy rezygnacji przed wyjazdem, umożliwia też odzyskanie kosztów niewykorzystanych świadczeń w wyniku przerwania podróży w czasie jej trwania oraz dodatkowe koszty transportu powrotnego do kraju
- od rezygnacji z biletu – ubezpieczające od kosztów potrąconych przez przewoźnika w związku z rezygnacją z biletu lotniczego czy autokarowego


Czy ubezpieczenie od kosztów rezygnacji obejmuje dowolny powód rezygnacji?

O ile z wycieczki możesz zrezygnować z dowolnej przyczyny, tak możliwość zwrotu potrąconych kosztów uznawana jest przez ubezpieczyciela tylko w przypadku ważnych, ściśle określonych powodów. Należą do nich m.in:
- nieszczęśliwy wypadek lub zachorowanie osoby ubezpieczonej lub współtowarzysza podróży,
- zgon ubezpieczonego, osoby bliskiej lub współtowarzysza podróży,
- poważne zdarzenie losowe np. włamanie do mieszkania, pożar, zalanie, huragan, które ma miejsce w miejscu zamieszkania ubezpieczonego lub w miejscu pracy, pod warunkiem, że ubezpieczony jest jednocześnie pracodawcą,
- udokumentowana kradzież dokumentów niezbędnych w podróży ubezpieczonego lub współtowarzysza podróży,
- kradzież, zniszczenie czy uszkodzenie pojazdu należącego do ubezpieczonego,
- wyznaczenie przez pracodawcę daty rozpoczęcia pracy pokrywającej się z datą wyjazdu, lub utrata pracy przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży,
- wyznaczenie przez szkołę terminu egzaminu poprawkowego, wezwanie do sądu czy bezwarunkowe wezwanie przez organ administracyjny RP lub kraju rezydencji, itp.
Niestety w sytuacji zwyczajnego rozmyślenia się i chęci rozwiązania umowy ubezpieczyciel nie zwróci Ci potrąconych przez biuro podróży kosztów. Tyczy się to również rezygnacji z powodu nagłego skoku zakażeń, czy wprowadzenia kwarantanny w docelowym kraju podróży, jak i po powrocie do kraju.


Ile kosztuje ubezpieczenie?

Koszt polisy od kosztów rezygnacji nie przekracza 3% wartości wycieczki, jednak jego ostateczny koszt zależy od wybranego wariantu – ubezpieczenie od rezygnacji z podróży jest nieco tańsze od polisy obejmującej też jej przerwanie. Dodatkowo w przypadku, kiedy ubezpieczony ma stwierdzoną chorobę przewlekłą, koszt ubezpieczenia wzrasta dwukrotnie. Ważna jest również suma ubezpieczenia – można się ubezpieczyć od rezygnacji z podróży do kwoty nieprzekraczającej 35 000 zł od osoby.


Kiedy muszę wykupić takie ubezpieczenie?

Wszystko zależy od tego, kiedy podpisujesz umowę na imprezę turystyczną, lub kupujesz bilet lotniczy. Jeśli umowę na imprezę turystyczną podpisujesz z większym wyprzedzeniem, możesz wykupić polisę ubezpieczenia od kosztów rezygnacji do 30 dni przed rozpoczęciem wycieczki. Jeśli natomiast zapisujesz się na wycieczkę na mniej niż 30 dni przed terminem jej rozpoczęcia, polisę ubezpieczeniową musisz wykupić w dniu podpisania umowy, zakupu biletu, lub w dniu wpłaty całości lub części wpłaconej kwoty. W takiej sytuacji przy zapisie na mniej niż 30 dni w wielu przypadkach data umowy i płatności jest często taka sama, dlatego chęć wykupienia dodatkowej polisy ubezpieczeniowej od kosztów rezygnacji warto przemyśleć jeszcze przed zapisem na wycieczkę. Ważne! Polisę taką możesz wykupić najpóźniej na 7 dni przed wyjazdem.


Czy warto zdecydować się na wykup ubezpieczenia od kosztów rezygnacji?

Zdecydowanie tak. W końcu przyszło nam żyć w niepewnych czasach, przez co jeszcze trudniej przewidzieć, czy uda nam się pojechać na wymarzoną wycieczkę. Cena ubezpieczenia w wielu przypadkach jest znacznie niższa niż kwota, którą możemy stracić przy rezygnacji z wycieczki z przyczyn losowych, nie mówiąc już o dodatkowym stresie, jaki spowoduje utrata dodatkowych pieniędzy. Dlatego warto dokupić dodatkową polisę i zapewnić sobie większy komfort w przypadku konieczności przerwania, czy rezygnacji z podróży.


Ważna uwaga! Na rynku mamy wiele towarzystw ubezpieczeniowych, a ich oferty mogą się od siebie różnić pod kątem warunków ubezpieczenia, czy kryteriów zwrotu kosztów. Powyższe informacje przygotowane zostały na podstawie warunków ubezpieczeń od kosztów rezygnacji oferowanych przez towarzystwo ubezpieczeniowe UNIQA, które możecie wykupić też za naszym pośrednictwem.