Wizy

Aktualnie w naszej ofercie znajdują się między innymi następujące rodzaje wiz: 

 

Wizy do Chin

  • Turystyczna 
  • Pracownicza 
  • Biznesowa 

Pośredniczymy w wyrabianiu wiz do chin dla mieszkańców całej Polski oraz dla obcokrajowców.


JEDNOKROTNA WIZA DO CHIN
Wiza odpowiednia dla osób udających się do Chin na okres do 3 miesięcy w celach turystycznych lub biznesowych.

DWUKROTNA WIZA DO CHIN
W ciągu 6 miesięcy można wyjechać dwukrotnie do Chin.

WIELOKROTNA WIZA DO CHIN
Nieograniczona liczba wjazdów w określonym czasie (maksymalnie 12 miesięcy). Potrzebne jest zaproszenie od strony Chińskiej, poświadczone przez odpowiednią instytucję w ChRL.

Wymagane dokumenty:

  • Paszport ważny co najmniej 6 miesięcy, z 5 wolnymi stronami na wklejenie wizy;
  • 1 zdjęcie paszportowe (w formie elektronicznej - wymagania dotyczące zdjęcia);
  • wypełniony prawidłowo wniosek wizowy (w formie elektronicznej).

Dodatkowo:

Osoby wyjeżdżające w celach turystycznych zobowiązani są dołączyć kopie biletu/ów lotniczego/ych, na podstawie  którego/ych zamierzają udać się do Chin lub wydruk rezerwacji takiego/ych biletu/ów. Dodatkowo potwierdzenie rezerwacji hotelu na planowany/planowane pobyt.

Osoby wyjeżdżające w celach służbowych powinni dołączyć zaproszenie od chińskiego kontrahenta, organizatora targów.

W celu uzyskania wizy służbowej – wielokrotnej wymagane jest zaproszenie wystawione przez upoważnioną instytucję w ChRL (np. władze danej prowincji lub miasta). Prośbę o wydanie takiego zaproszenia składa osoba zapraszająca w Chinach.

Osoby wyjeżdżające w celu podjęcia pracy powinni dołączyć zaproszenie od chińskiej firmy, instytucji, przyszłego pracodawcy, zezwolenie na pracę w Chinach oraz wypełniony kwestionariusz badań zdrowotnych.

Cennik wiz do Chin

Rodzaj wizy / Okres wyrabiania

Normalna

Przyspieszona

jednokrotna wiza do Chin (ważna do 3 m)

                           650 zł                          850zł

dwukrotna wiza do Chin (ważna do 6 m)

wielokrotna wiza do Chin (ważna do 12m)


Normalna:
czas oczekiwania do 12 dni roboczych
Przyspieszona: czas oczekiwania do 8 dni roboczych