Grupa Bis-Pol obserwuj

Wizy

Aktualnie w naszej ofercie znajdują się między innymi następujące rodzaje wiz: 

 

Wizy do Chin

  • Turystyczna 
  • Pracownicza 
  • Biznesowa 

Pośredniczymy w wyrabianiu wiz do chin dla mieszkańców całej Polski oraz dla obcokrajowców.


JEDNOKROTNA WIZA DO CHIN
Wiza odpowiednia dla osób udających się do Chin na okres do 3 miesięcy w celach turystycznych lub biznesowych.

DWUKROTNA WIZA DO CHIN
W ciągu 6 miesięcy można wyjechać dwukrotnie do Chin.

WIELOKROTNA WIZA DO CHIN
Nieograniczona liczba wjazdów w określonym czasie (maksymalnie 12 miesięcy). Potrzebne jest zaproszenie od strony Chińskiej, poświadczone przez odpowiednią instytucję w ChRL.

Wymagane dokumenty:

  • Paszport ważny co najmniej 6 miesięcy, z 5 wolnymi stronami na wklejenie wizy;
  • 1 zdjęcie paszportowe;
  • wypełniony prawidłowo i czytelnie wniosek wizowy (1 egzemplarz).

Dodatkowo:

Osoby wyjeżdżające w celach turystycznych zobowiązani są dołączyć kserokopie biletu lotniczego, na podstawie  którego zamierzają udać się do Chin lub wydruk rezerwacji takiego biletu. Dodatkowo potwierdzenie rezerwacje hotelu na pierwszy planowany pobyt.

Osoby wyjeżdżające w celach służbowych powinni dołączyć zaproszenie od chińskiego kontrahenta, organizatora targów.

W celu uzyskania wizy służbowej – wielokrotnej wymagane jest zaproszenie wystawione przez upoważnioną instytucję w ChRL (np. władze danej prowincji lub miasta). Prośbę o wydanie takiego zaproszenia składa osoba zapraszająca w Chinach.

Osoby wyjeżdżające w celu podjęcia pracy powinni dołączyć zaproszenie od chińskiej firmy, instytucji, przyszłego pracodawcy, zezwolenie na pracę w Chinach oraz wypełniony kwestionariusz badań zdrowotnych.

Cennik wiz do Chin

Rodzaj wizy / Okres wyrabiania

Normalna

Przyspieszona

jednokrotna wiza do Chin (ważna do 3 m)

                           650 zł                          850zł

dwukrotna wiza do Chin (ważna do 6 m)

wielokrotna wiza do Chin (ważna do 12m)


Normalna:
czas oczekiwania do 12 dni roboczych
Przyspieszona: czas oczekiwania do 8 dni roboczych