Grupa Bis-Pol obserwuj

Wizy

Pośredniczymy oraz załatwiamy wszelkie formalności związane z wyrabianiem wiz do USA, Kanady, Chin. W naszej ofercie znajdują się między innymi następujące rodzaje wiz: 

Wizy do Kanady

Informujemy że dnia 29.02.2008 zostały zniesione wymagania wizowe dla obywateli Polski, Słowacji, Litwy i Węgier. 
Po więcej informacji odsyłamy na stronę internetową ambasady Kanady w Polsce.

Wizy do Chin

  • Turystyczna 
  • Pracownicza 
  • Biznesowa 

Pośredniczymy w wyrabianiu wiz do chin dla mieszkańców całej Polski oraz dla obcokrajowców.


JEDNOKROTNA WIZA DO CHIN
Wiza odpowiednia dla osób udających się do Chin na okres do 3 miesięcy w celach turystycznych lub biznesowych.

DWUKROTNA WIZA DO CHIN
W ciągu 6 miesięcy można wyjechać dwukrotnie do Chin.

WIELOKROTNA WIZA DO CHIN
Nieograniczona liczba wjazdów w określonym czasie (maksymalnie 12 miesięcy). Potrzbne jest zaproszenie od strony Chińskiej, poświadczone przez odpowiednią instytucję w ChRL.

Wymagane dokumenty:

  • Paszport ważny co najmniej 6 miesięcy, z wolną stroną na wklejenie wizy;
  • 1 zdjęcie paszportowe;
  • wypełniony prawiodło i czytelnie wniosek wizowy (1 egzemplarz).

Dodatkowo:

Osoby wyjeżdżające w celach turystycznych zobowiązani są dołączyć kserokopie biletu, na podstawie  którego zamierzają udać się do Chin lub wydruk rezerwacji takiego biletu.

Osoby wyjeżdżające w celach służbowych powinni dołączyć zaproszenie od chińskiego kontrahenta, organizatora targów.

W celu uzyskania wizy służbowej – wielokrotnej wymagane jest zaproszenie wystawione przez upoważnioną instytucję w ChRL (np. władze danej prowincji lub miasta). Prośbę o wydanie takiego zaproszenia składa osoba zapraszająca w Chinach.

Osoby wyjeżdżające w celu podjęcia pracy powinni dołączyć zaproszenie od chińskiej firmy, instytucji, przyszłego pracodawcy, zezwolenie na pracę w Chinach oraz wypełniony kwestionariusz badań zdrowotnych.

Cennik wiz do Chin

Rodzaj wizy / Okres wyrabiania

Normalna

Przyspieszona

jednokrotna wiza do Chin (ważna do 3 m)

                           380 zł                          480 zł

dwukrotna wiza do Chin (ważna do 6 m)

wielokrotna wiza do Chin (ważna do 12m)


Normalna:
czas oczekiwania do 12 dni roboczych
Przyspieszona: czas oczekiwania do 8 dni roboczych