Grupa Bis-Pol obserwuj

Wizy

Pośredniczymy oraz załatwiamy wszelkie formalności związane z wyrabianiem wiz do USA, Kanady, Chin. W naszej ofercie znajdują się między innymi następujące rodzaje wiz: 

Wizy do Kanady

Informujemy że dnia 29.02.2008 zostały zniesione wymagania wizowe dla obywateli Polski, Słowacji, Litwy i Węgier. 
Po więcej informacji odsyłamy na stronę internetową ambasady Kanady w Polsce.

Wizy do Chin

  • Turystyczna 
  • Pracownicza 
  • Biznesowa 

Pośredniczymy w wyrabianiu wiz do chin dla mieszkańców całej Polski oraz dla obcokrajowców.


JEDNOKROTNA WIZA DO CHIN
Wiza odpowiednia dla osób udających się do Chin na okres do 3 miesięcy w celach turystycznych lub biznesowych.

DWUKROTNA WIZA DO CHIN
W ciągu 6 miesięcy można wyjechać dwukrotnie do Chin.

WIELOKROTNA WIZA DO CHIN
Nieograniczona liczba wjazdów w określonym czasie (maksymalnie 12 miesięcy). Potrzbne jest zaproszenie od strony Chińskiej, poświadczone przez odpowiednią instytucję w ChRL.

Wymagane dokumenty:

  • Paszport ważny co najmniej 6 miesięcy, z wolną stroną na wklejenie wizy;
  • 1 zdjęcie paszportowe;
  • wypełniony prawidłowo i czytelnie wniosek wizowy (1 egzemplarz).

Dodatkowo:

Osoby wyjeżdżające w celach turystycznych zobowiązani są dołączyć kserokopie biletu lotniczego, na podstawie  którego zamierzają udać się do Chin lub wydruk rezerwacji takiego biletu. Dodatkowo potwierdzenie rezerwacje hotelu na pierwszy planowany pobyt.

Osoby wyjeżdżające w celach służbowych powinni dołączyć zaproszenie od chińskiego kontrahenta, organizatora targów.

W celu uzyskania wizy służbowej – wielokrotnej wymagane jest zaproszenie wystawione przez upoważnioną instytucję w ChRL (np. władze danej prowincji lub miasta). Prośbę o wydanie takiego zaproszenia składa osoba zapraszająca w Chinach.

Osoby wyjeżdżające w celu podjęcia pracy powinni dołączyć zaproszenie od chińskiej firmy, instytucji, przyszłego pracodawcy, zezwolenie na pracę w Chinach oraz wypełniony kwestionariusz badań zdrowotnych.

Cennik wiz do Chin

Rodzaj wizy / Okres wyrabiania

Normalna

Przyspieszona

jednokrotna wiza do Chin (ważna do 3 m)

                           430 zł                          620 zł

dwukrotna wiza do Chin (ważna do 6 m)

wielokrotna wiza do Chin (ważna do 12m)


Normalna:
czas oczekiwania do 12 dni roboczych
Przyspieszona: czas oczekiwania do 8 dni roboczych